Hvad er mobning?

Mobning er en gruppes forfølgelse af én person
(kommer af engelsk "mob" = pøbel, flok, bande).
Bruges også hvis én person i længere tid forfølger en anden.

Mobning er et ondskabsfuldt magtspil.
Love om mobning
I Lov om elevers og studerendes arbejdsmiljø står at man har ret til et godt undervisningsmiljø. Skolen skal lave en skriftlig vurdering af forhold vedrørende det psykiske arbejdsmiljø på skolen.
Straffeloven, § 249: Den som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred straffes med bøde.
Men § 15: Handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke.
Rollespil.

Her vil komme links med forslag til rollespil.
Mæglere
Det er svært for dem der er en del af mobningen, enten som offer, som overmobber eller som medmobber at bryde mobningen. Det kræver ofte at andre griber ind.
Mange skoler har vedtaget en mobbe-politik; nogle skoler har uddannet konfliktmæglere. Det kan være både elever og lærere.

Forumspil
Forumspil er en særlig type rollespil. I et forumspil kan tilskuerne bryde ind og ændre spillet. Først spiller man scenerne igennem efter manuskriptet.  Efter spillet siger en af spillerne/læreren: "Skal det være sådan her?" "Hvad kunne han/hun gøre i stedet?" Spillet begynder forfra indtil én råber stop. Han eller hun bytter plads med en af skuespillerne og prøver at gennemføre sin idé. Spillet fortsætter på en anden måde.

Råd mod mobning
Se fx www.dcum.dk
www.boerneraadet.dk
www.dr.dk/undervisning/mobning
www.bornsvilkar.dk
og søg på Google under "mobning"
Gå  til  forsiden
Skriv til forfatteren
Skriv din mening om bogen "Kragernes dans" på
michael-lose@hotmail.com